செப்டம்பர் 11.

World Trade Center (அ) Ground Zero வில் உள்ள ரயில் நிலையத்தின் வழியாக தினமும் பயணிக்கும் பயணி என்பதால், நேற்று, Ground Zero அருகில் நின்று, செப்டம்பர் 11, 2001-ல் உயிரிழந்த சுமார் மூவாயிரம் அப்பாவி மக்களுக்கும், அதன் பிறகு ஆப்கானிலும், ஈராக்கிலும் உயிரிழந்த ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலான அப்பாவி மக்களுக்கும் என் இதய அஞ்சலியை செலுத்தினேன்.