இசையஞ்சலி.

பாரதியார் நினைவுநாளன்னைக்கு பாரதி பாட்ட என் மனைவிய பாடச்சொல்லி iTalk-ல ரெக்கார்ட் பண்ணது.

Song Clip