மகாத்மா.

‘அன்பினால் பகைவர்களையும் நண்பர்களாக அடைய முடியும்’

சின்ன வயசுல, தூர்தர்ஷன்ல tv-ல பார்த்த பொன்மொழிகள்ல இருந்து என் மனசுல பதிஞ்ச பொன்மொழி இது. மகாத்மா காந்தி சொன்னது.

அன்பு வழில, அகிம்சை வழில இந்திய நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கித்தந்த தேசத் தந்தை.

அவரோட சில பொன்மொழிகள்.

Glory lies in the attempt to reach one’s goal and not in reaching it.

A principle is a principle. and in no case can it be watered down because of our incapacity to live it in practice. We have to strive to achieve it, and the striving should be conscious, deliberate and hard.

Non-violence requires a double faith, faith in God and also faith in man.

Destruction is not the law of humans. Man lives freely only by his readiness to die, if need be, at the hands of his brother, never by killing him. Every murder or other injury, no matter for what cause, committed or inflicted on another is a crime against humanity.

Hatred ever kills, love never dies such is the vast difference between the two. What is obtained by love is retained for all time. What is obtained by hatred proves a burden in reality for it increases hatred.

I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won’t presume to probe into the faults of others.

Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.

I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.

Quotes courtesy : http://web.mahatma.org.in