தமிழில் எழுத..

தமிழில் எழுதும் ஆர்வம் உள்ள நண்பர்களுக்காக.

எ களப்பையின்(eKalappai) உதவியுடன் ஈசியாக தமிழில் எழுத முடியும்.

எ களப்பைய install பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ‘alt+1′ அடிச்சுட்டு English-லயும், ‘alt+2′ தமிழ் Unicode-லயும், ‘alt+3′ அடிச்சுட்டு தமிழ் அஞ்சல் font-லயும் அடிக்க முடியும்.

Install பண்ணிட்டு ஏதும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டுங்களேன்.